Barbary meča a sekery

Krolský kmeň ktorý žije životom odcov a predkov .
Sú hrdý a nekomromysný .
V ich kmene su dvaja vodcovia s legendárnumy zranamy.
Kornovou sekerou a Mečom ohňa.

Barbary meča a sekery

príbehy expertov jakubtheGM jakubtheGM