príbehy expertov

cesta starolesom

hrobka starého elfa + nejaké to zabíjanie

naši hrdinovia Etrakroft ,Bryndolf a Zikfíd zachránili v starolese dievča pred Hejkalmi , na čo dostaly úlohu eskortovať dcéru náčelníčky do mesta starolesných elfov.
po ceste zažily mnohé dobrodrúžstva s vodními vílami a obrovským hadom…
čo je dôležité začali pracovať ako tím.

Comments

tu môžete písať názory na hru

cesta starolesom
jakubtheGM jakubtheGM

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.